(انتشارات اول و آخر ( چاپ و فروش کتاب معماری

خیابان اشرفی اصفهانی - خیابان مخبری - خیابان عدل جنوبی - خیابان شهید کاظمی - پلاک 22-تلفن 44457637-44409659-09121333634

تداوم طراحی باغ ایرانی

سلطان زاده –حسین – –تهران :دفتر پژوهش های فرهنگی –١٣٨٧


کتاب تلاش دارد به خاستگاه  و پیشینه سنت طراحی و ساختن باغ – مزار و برخی از الگو های طراحی باغ ایرانی و هم چنین به معرفی انواع باغ ها از لحاظ کار کردی و کالبدی در جهت شناخت تاج محل بپر دازد.نویسنده ابتدا به معرفی  باغ های ایرانی از جمله به روایت شاهنامه –توصیف انواع باغ ها و توصیف باغ ایرانی به روایت عبدی بیگ شیرازی در مثنوی روضه الصفا پرداخته و سپس خصوصیات کار کردی باغ ایرانی –نحوه استفاده –خصوصیات فضایی و علل پیدایش این باغ ها و خصوصیات کالبدی باغ در محیط های هموار –روی تپه و غیره را ارائه می دهد.وی سپس به تاج محل و تداوم طراحی باغ ایرانی و اهمیت و نقش ایران در شکل گیری فرهنگ و هنر گورکا نی اشاره و حضور معماران ایرانی در هند و تبادلات فرهنگی و هنری این دو کشور را مد نظر قرار داده است .هم چنین در شناخت ویژگی های مهم معماری این اثر –به اهداف کارکردی و کالبدی در زمینه های فرهنگی –پدیده های محیطی و جغرا فیایی –بخش و عناصر تشکیل دهنده ی مجموعه –اصول طراحی و انواع عرصه ها پرداخته شده است.در نهایت مئولف به بررسی معماری تاج محل –و تاثیر طراحی معماری این اثر از فرهنگ و سنت طراحی و باغ ایرانی پرداخته است.

+   پویا ریاضی خواه ; ۱٠:۱٠ ‎ق.ظ ; شنبه ٢ امرداد ۱۳۸٩

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir