(انتشارات اول و آخر ( چاپ و فروش کتاب معماری

خیابان اشرفی اصفهانی - خیابان مخبری - خیابان عدل جنوبی - خیابان شهید کاظمی - پلاک 22-تلفن 44457637-44409659-09121333634

«تکنولوژی مرمت معماری»

کتاب «تکنولوژی مرمت معماری» درباره تکنولوژی یا فن شناسی معماری است، چرا که نویسنده آن معتقد است هنگامی معماری به کمال می‌رسد که جامع‌ترین محصول خود را به بار آورد و این کتاب تلاش کرده تا به این نتیجه جامع برسد.


  
 به گزارش خبرنگار ادبیات برنا، کتاب «تکنولوژی مرمت معماری» که سال گذشته عنوان جایزه کتاب سال را گرفت، به بررسی گفت و شنودها در زمینه تکنولوژی و نقش آن در آفرینش فضای معماری که در این سال ها صورت می‌گیرد پرداخته است.
از نظر نویسنده این کتاب سخن گفتن درباره تکنولوژی یا فن شناسی معماری هنگامی به کمال می‌رسد که جامع‌ترین محصول خود را به بار آورد و این کتاب تلاش کرده تا به این نتیجه جامع برسد.
کتاب «تکنولوژی مرمت معماری» تالیف محمد منصور فلامکی است که توسط انتشارات فضا وابسته موسسه علمی فرهنگی فضا منتشر شده است.
کار ویراستاری آن را مینا لطفی انجام داده و بهروز عطاریان ناظر فنی آن است.
این کتاب در 600 صفحه و به تعداد 2000 نسخه منتشر شده است.
بنا بر این گزارش کتاب «تکنولوژی مرمت معماری» در 5 فصل تدوین شده که در فصل اول که به جایگاه تکنولوژی در مرمت بنای تاریخی پرداخته که به 4 موضوع از جمله برنامه شناخت موضوع کتاب، در زمینه معماری و مرمت، درفاصله میان نظریه های و تجربه‌ها در مقوله مرمت معماری و مرمت معماری و جایگاه تکنولوژی پرداخته است.
فصل دوم کتاب تکنولوژی مرمت معماری به نگاه آروینی به مرمت و معماری پرداخته که در سه بخش به معماری‌های بیمارستان مائودس، برج پیزا و طرح مرمت مجلس شورای ملی در راه پا برجایی به کمال پرداخته است.
دگرگون شدن ماده و تکنولوژی ساختار معماری عنوان فصل سوم این کتاب است که به نکته‌هایی در باب شناخت تکنولوژی مرمت معماری و دگرپذیری فرسایشی و فروپاشی ساختار و مواد و مصالح ساختمانی اشاره کرده است.
به گزارش برنا کتاب تکنولوژی مرمت معماری در فصل چهارم خود به آسیب شناسی معماری و پدیده‌ها و دگرگونی‌های موثر بر آن پرداخته است.
عامل‌ها و پدیده‌های آسیب شناسی معماری نارسایی‌ها و چاره‌ها در فصل پنجم کتاب تکنولوژی مرمت معماری بررسی شده که بخش اول آن به عامل‌های فرساینده، دگرگون کننده و ویران گر بناهای تاریخی اشاره داد.
بنابراین گزارش بخش دوم فصل 5 این کتاب به جابه جایی‌ها و دگر پذیری‌های مکانیکی ساختمان، بخش سه به صوت و آسیب شناخت فضای معماری، بخش چهار باد و اثر گذاری‌هایش بربناها و در بخش پنج به انرژی ستاتیکی و رفتارهای شالوده ساختاری بنا پرداخته است.

+   پویا ریاضی خواه ; ۱٠:٢۱ ‎ق.ظ ; شنبه ٢ امرداد ۱۳۸٩

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir