(انتشارات اول و آخر ( چاپ و فروش کتاب معماری

خیابان اشرفی اصفهانی - خیابان مخبری - خیابان عدل جنوبی - خیابان شهید کاظمی - پلاک 22-تلفن 44457637-44409659-09121333634

پیچیدگی و تضاد در معماری

   بیش، کم نیست...

بسیار شده که از 
معماران مختلف تک جمله و یا چند جمله‌هایی شنیدیم یا خوانده‌ایم که تحت عنوان چکیده‌ی نظر وی بیان می شوند. از این جهت ما بدون درک صحیح از روند فکریمعمار و دریافت مجموعه‌ی عقایدش، خود را به حفظ عبارت کوتاهی از وی راضی می کنیم و فجیع‌تر اینکه در پی نقد نظر وی نیز بر می آییم!!! کتاب "پیچیدگی و تضاد در معماری" از این حیث حائز اهمیت است که با قلم خود ونتوری، معمار پست مدرن نگاشته شده است. وی آرام آرام و با تکیه بر تحلیل و بررسی معماری دوران مدرن و نیز ما قبل آن به تکوین عقاید خویش در معماری می پردازد. ما در این کتاب گام به گام با او همرا شده و این سبب می شود که مفهوم تک جمله های معروف شده‌ی وی برای ما عمیق‌تر و متفاوت با آنچه که قبل خواندن کتاب در ذهن داشتیم، گردد. 

ارس مهران فر، دانشجوی کارشناسی معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران، ورودی 1385
+   پویا ریاضی خواه ; ۸:٤۸ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٧ آذر ۱۳۸٩

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir