(انتشارات اول و آخر ( چاپ و فروش کتاب معماری

خیابان اشرفی اصفهانی - خیابان مخبری - خیابان عدل جنوبی - خیابان شهید کاظمی - پلاک 22-تلفن 44457637-44409659-09121333634

منابع مطالعاتی کنکور کارشناسی ارشد معماری و شهرسازی

 

 


منابع تاریخ معماری:

1.سبک شناسی معماری ایران:استاد پیرنیا

2.معماری اسلامی:استاد پیرنیا

3.معماری معاصر غرب:وحید قبادیان

4.از زمان و معماری:گیدئون

5.معماری جهان:زارعی

منظر:

1.باغ های ایرانی:غزاله روحانی

2.طراحی پارک و باغ:جمشید حکمتی

3.مقاله استاد پیرنیا در مورد باغ(بسیار مهم)

4.باغ ایرانی:لطیف ابوالقاسمی

5.کتاب دونالد ویلبر

6.آشنایی با طراحی محیط و منظر(شهرداری تهران)

زبان:

1.فرهنگ تصویری معماری:چنگ

2.کتاب

سازه:

1.کتاب سازه در معماری: گلابچی

2.درک رفتار سازه ها

مصالح:

مصالح ساختمانی:سام فروتنی

تنظیم شرایط:

1.بررسی اقلیمی ابنیه سنتی:قبادیان

2.طراحی اقلیمی:قبادیان

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد

معماری                         

شکل گیری هنر اسلامی 

هنر ومعماری اسلامی 

معماری و شهرسازی ایران

معماری ، شهرسازی و شهرنشینی درایران

شهراسلامی     

                                                        
 
تاریخ شهر


بررسی اقلیمی ابنیه سنتی

زیباشناختی در معماری


معماری روستایی


دگرگونی آرمانها در معماری مدرن    

                                                  
تاریخ معماری مدرن


لویی کان


شیوه های معماری ایران


رساله معماریه


 
پیشگامان طراحی مدرن                        

       

آشنایی با معماری اسلامی 


تاریخ معماری و شهرسازی ایران ( کنگره ارگ بم (


 
فضا ، زمان و معماری


 
معماری ایران


فرم ، فضا و نظم


معماری اسلامی


 
هنر ایران


 
تاریخ هنر معماری ایران ـ دوره اسلامی


راه و رباط


مجموعه آثار ایران


 
معماری ایران ـ دوره اسلامی


 
مسجد در معماری ایران


شکل گیری معماری در تجارب ایران و غرب

هنر در گذر زمان

کتابهای آقای حسین سلطانزاده


 
طراحی اقلیمی -راهنمای طراحی اقلیمی  انرژی در ساختمان

منابع آزمون کارشناسی ارشد طراحی شهری

 تاریخ شهرها  /ادموند بیکن  /فرزانه طاهری

 تاریخ شهر / بنه ولو                                                    

- آشنایی با تاریخ معماری   /  بنه ولو                                                     

- فضاهای شهری   /  راب کریر  /  خسرو هاشمی نژاد   

- معماری فرم فضا نظم    /  چینگ                                                      

- از شار تا شهر   /    دکتر سید محسن حبیبی                                   

- سرانه کاربری های شهری      

 برنامه ریزی شهرهای جدید    /    کرامت الله زیاری  

 ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و خشک    توسلی 

 دیدگاه های نور در جغرافیای شهری /   حسین شکوهی 

 جامعه شناسی شهری   /   محمد تقی شیخی                                          - مقدمه ای بر مبانی نظری    /   مهندس اسماعیل شیعه   

 فضاهای شهری در بافت تاریخی    /     دکتر حسین سلطانزاده  

 فرآیند طراحی شهری (جلد آبی)   /    سید حسین بحرینی   

سلسله مقالات در باب شهرسازی    /    سید حسین بحرینی  

 شیوه های تحقق طرح های توسعه شهری    /     انتشارات وزارت کشور(جلد 1و2

)  مفهوم سکونت   /    کریستفن فوبرگ                                           

- مقالات مجله معمار  /    کریستفن فوبرگ   

                                  

رفتار سازه ها :محمود گلابچی

مصالح ساختمانی:سام فروتنی

انگلیسی برای رشته معماری:دکتر حسن رستگار

فرهنگ تصویری معماری:محمد احمدی نژاد

مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب:وحید قبادیان

طراحی اقلیمی:وحید قبادیان

از زمان و معماری :منوچهر مزینی

بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران: وحید قبادیان

آشنایی با معماری اسلامی ایران: محمد کریم پیرنیا

آشنایی با معماری جهان:محمد ابراهیم زارعی

سبک شناسی معماری ایران:محمد کریم پیرنیا

باغ ایرانی:لطیف ابوالقاسمی

باغ های ایران:غزاله روحانی

طراحی باغ و پارک 62 صفحه اول:جمشید حکمتی

سازه در معماری:محمود گلابچی

شناخت مواد و مصالح-فنی حرفه ای جلد سبز رنگ

مقررات ملی ساختمان:مبحث 19

راهنمای مبحث نوزدهم(صرفه جویی در مصرف انرژی)

باد خان ملاحظات کالبدی باد در ساختمان:محمد احمدی

+   پویا ریاضی خواه ; ٥:٢٥ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٧ بهمن ۱۳۸۸

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir