(انتشارات اول و آخر ( چاپ و فروش کتاب معماری

خیابان اشرفی اصفهانی - خیابان مخبری - خیابان عدل جنوبی - خیابان شهید کاظمی - پلاک 22-تلفن 44457637-44409659-09121333634

تاریخ معماری جهان.

معماری پیش از تاریخ:
بسیاری از این نقاشی ها در مدخل غار که روشنایی در آن موجود بوده کشیده نشده اند، بلکه در قسمتهای عقبی غار ترسیم این تصاویر این بوده است که نخست بتواند حیوان را برای همیشه در اختیار خود (انسان) داشته باشد . برای نمونه در بدن برخی از حیوانات نیزه و تیر هم ترسیم شده و یا حتی ممکن است، بعد از کشیدن تصویربه طرف آن ،نیزه و تیر هم پرتاب نموده باشند. دوم افرا همزیست در شکار دسته جمعی بر جانورانی که غذای اصلیشان را تامین می کرد چیره شوند، و سوم اینکه ، می خواستند با مکرر ساختن تصاویر جانوران بر صخره ها تعداد آنها را بیشتر و نسلشان را بارورتر کنند. در هر صورت پس از فراغت از نقاشی و بالاتر از آن خود نقاشی تا چه اندازه مورد نیاز و احتیاج مردم غارنشین بوده و حتی شاید اورا شخص منحصر به فرد دانسته و مطالب مهم حیاتی چون شکار را ،مربوط به او و درگروآثارش می دانسته اند.


هر چند زیباترین آثار زیباترین آثار انسان غارنشین ،نقاشی ها و تصاویر روی دیوار غارهاست ، اما آثار دیگری چون نقش برجسته چون نقش برجسته و مجسمه کشف شده که از سنگ و استخوان بوده و تصاویر حیوانات را برروی آن کنده و یا از آنها مجسمه انسان را ساخته اند.آنچه که انسان این دوره در غارها از خود به جای گذاشته مربوط به دوره دیرینه سنگی است.

تقسیم قرار دادی زمان پیش از تمدن بشر ،تحت عنوان دیرینه سنگی، میان سنگی و نو سنگی براساس تکامل ابزارهای سنگی و نحوه استفاده از آنها است که زمان و طول مدت دیرینه سنگی در بین النهرین از قدمت بیشتری برخوردار است و طبیعتاً شروع دوره های دیگر نیز در این منطقه (بین النهرین) ، زودتر از سایر نقاطی است ، که فرهنگهای اولیه را در خود پذیرا شدند.

قدر مسلم این است که دوره میان سنگی در اروپا ،همزمان با عقب نشینی یخچالها و نابودی ماموتها بوده است . در این دوره ، انسان موفق به اهلی کردن سگ شد.

در دوره میان سنگی که برخی از دانشمندان آنرا ،مرحله گذر از دوره پارینه سنگی به نوسنگی دانسته اند ، ابزارهای سنگی و نحوه زندگی انسان نخستین ، قدری پیشرفت داشته است، به این دلیل ،دوره میان سنگی را مقدمه ای بر دوره نو سنگی می دانند.

دوره نوسنگی : در دوره نوسنگی انسان در راه تسلط بر محیط خویش گام بزرگی برداشت. در این دوره بود که انسان به کشاورزی پرداخت و موفق به اهلی کردن برخی جانوران وحشی گردید ،و با این کار ،از شکار کردن ، به کشاورزی و دامدارای و تشکیل نخستین گروههای روستایی روی آورد. به طور کلی دوره نوسنگی ، دوره ایست که بشر از طبیعت جدا شده و دست به ساختمان و تغییر محیط طبیعی خود زد. اصولا بزرگترین تحول در طول تاریخ پیدایش انسان را می توان به مرحله ای نسبت دادکه بشر از مراحل مختلف جمع آوری و گرد آوری خوراک، به تولید خوراک نائل آمد ایجاد خانه یا کلبه از شاخه ها ،اولین ساخته بشر بود، که شکلی مدور داشت. انتخاب فرم دایره ای برای خانه از نظر اصول تکنیکی بیشتر به خاطر مشکلات سقف آن بوده است ، عده ای معتقدند که انسان این فرم را ازطبیعت و چیزهائیکه در آن برای او شناخته و مظهر عظمت بودند، مثل خورشید و ماه ، تقلید کرده است.

بطوریکه اشاره رفت ،کهن ترین منطقه ای که آثار ساختمانی ساخت بشر ، در آن ایجاد گردید، در خاورمیانه بوده است، و به همین دلیل است که این منطقه را ، گهواره تمدن نامیده اند.

در مناطقی از اروپا ، سنگهای عظیمی را بدون استفاده از ملات ، برروی هم قرار داده اند، ظاهراً این بناها جنبه مذهبی داشته اند. بعضی از این بناها مقبره و آرامگاه مردگان بوده اند که دو سنگ بزرگ عمودی به عنوان پایه و سنگ بزرگ دیگری آثار تحت عنوان دولمن شناخته شده اند.

منبع: کتاب مبانی نظری وتئوری معماری پارسه.

+   پویا ریاضی خواه ; ۳:۳٦ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٠

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir