(انتشارات اول و آخر ( چاپ و فروش کتاب معماری

خیابان اشرفی اصفهانی - خیابان مخبری - خیابان عدل جنوبی - خیابان شهید کاظمی - پلاک 22-تلفن 44457637-44409659-09121333634

کتاب مبانی سازه برای معماران

کتاب مبانی سازه برای معماران که توسط پروفسور محمود گلابچی و با همکاری دکتر کتایون تقی‎زاده ترجمه گردیده است بوسیله انتشارات دانشگاه تهران در 660 صفحه و 13 فصل منتشر شد.


انتشار کتاب مبانی سازه برای معمارانتلاشی در جهت گسترش مرزهای دانش سازه در معماری، درک عمیق معماران از مفاهیم و اصول پایداری سازه‎، توجه به تاثیر مصالح جدید، تکنولوژی‎های نوین و اندیشه‎های نو به‏منظور تبلور هنر مهندسی سازه و شناخت مفاهیم پایداری سازه در معماری توصیف شده است.این کتاب یکی از کامل‏ترین منابع در زمینۀ شناخترفتار سازۀ ساختمان‎ها، نیروهای وارد بر سازه‎ها، نحوۀ عملکرد آنها در برابر نیروها و سیستم‌های ساختمانی در معماری محسوب می‏شود.

اولین فصول کتاب به بیان تاریخچه مفاهیم سازه‎ای، انواع بارها در ساختمان‎ها و نیروهای وارد بر سازه‎ها اختصاص دارد و به بیان این امر می‏پردازد که هنگامی سازه تحت تاثیر بارها قرار می‏گیرد، چه اتفاقی می‎افتد؟ در فصل‏های بعدی جزئیات سازه‏ای و مسیر بارگذاری مورد بررسی قرار می‎گیرد و این که چگونه بخش‏های مختلف سازه‏ دربرابر نیروهای داخلی‏ مقاومت می‏کنند. بررسی مفاهیم پیشرفتۀ تنش و شناخت مصالح سازه‎ای در فصل‏های بعد نشان دهنده آن است که انتخاب یک سازۀ خاص، نمی‎تواند بدون توجه به رفتار سازه‎ای مصالح آن انجام شود.

فصل ‏های بعدی به بیانمفاهیم اصلی برای تحقق سازه‎های ایمن، کیفیت و دلایل بروز گسیختگی در سازه‎ها، هندسه سازه و رفتار سازه‎‏ها با معرفی انواع سیستم‎های ساختمانی مانند قاب، خرپا، کابل و ... اختصاص داردو اینکه چگونهاز مفاهیم نیروهای محوری، نیروهای برشی و گشتاورهای خمشی برای درک رفتار سازه تحت بارگذاری‏های متفاوت استفاده می‎شود.

در فصل‏های بعد رفتار سازه‎ای شش ساختمان واقعی و اجراشده مورد بررسی واقع شده و چگونگی استفاده از درک رفتار سازه‎ها در فرایند طراحی معماری بیان شده است. در آخرین فصل‏های کتاب بیان نحوه محاسبات سادهو تقریبی ساختمان‏ها همراه با مثال‏های بسیار، نشان می‎دهد که چگونه فرم ساختمان از سیستم سازه‎ای آن تاثیر می‎پذیرد و به خوانندگان نیز این امکان را می‎دهد که با استفاده از محاسبات ساده موفق به طراحی اولیه سازه‏ها‎شوند.

فصل های مختلف کتاب مبانی سازه برای معماران و ضمائم آن عبارتند از:

فصل 1: بار و مسیر بارگذاری
فصل 2: نیروهای داخلی
فصل 3: رفتار عناصر سازه‎ای
فصل 4: مفاهیم پیشرفتۀ تنش
فصل 5: مصالح سازه‎ای
فصل 6: سازه‎های ایمن و گسیختگی
فصل 7: هندسه و رفتار سازه‎ای
فصل 8: رفتار یک ساختمان ساده
فصل 10: ادراک سازه‎ای
فصل 9: سازه‎های واقعی
فصل 10: ادراک سازه‎ای
فصل 11: سازه‎ها و فرم‎های ساخته شده
فصل 12: محاسبات ساده و تقریبی
فصل 13: بنیان‎های ریاضی
- منابع برای مطالعۀ بیشتر
- واژه‎نامه
- نمایه

این کتاب از نظر موضوع، محتوا و مباحث کاملاً در راستای نیازهای علمی و آموزشی رشته‏های معماری و مهندسی عمران قراردارد و می‏تواند به عنوان یک کتاب درسی و مرجع مورد استفاده دانشجویان و دانش‎آموختگان این رشته‌ها قرار گیرد.

+   پویا ریاضی خواه ; ۱۱:۱٤ ‎ق.ظ ; شنبه ٤ شهریور ۱۳٩۱

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir