(انتشارات اول و آخر ( چاپ و فروش کتاب معماری

خیابان اشرفی اصفهانی - خیابان مخبری - خیابان عدل جنوبی - خیابان شهید کاظمی - پلاک 22-تلفن 44457637-44409659-09121333634

سبک شناسی هنر معماری در سرزمین های اسلامی

کتاب سبک شناسی هنر معماری در سرزمین های اسلامی شامل ترجمه ی دو کتاب معماری اسلامی و هنر اسلامی است


 
 
:درباره کتاب


کتاب سبک شناسی هنر معماری در سرزمین های اسلامی شامل ترجمه ی دو کتاب معماری اسلامی و هنر اسلامی است، که تکیه ی نخست بر ویژگی های اساسی هنر معماری و تأکید بر نقشه (پلان) و جنبه های ساختمانی و نحوه ی پوشش و تحلیل های گسترده تر سبک شناسی است در حالی که نوشته های کتاب دوم، به طور عمده، بر امر بررسی جنبه ها و عوامل مختلف شکل دهنده ی تزیینات معماری در سرزمین های اسلامی قرار دارد. بخش های عمده ی این کتاب عبارتند از: دوران شکل گیری و تکوین، معماری در افریقای شمالی و اسپانیا، معماری در مصر، معماری اسلامی در دوران حکومت ترک ها، مکتب عثمانی، مکتب ایرانی، مکتب هند و مسلمان، عناصر معماری و عناصر تزیینی.

:فهرست مطالب

مقدمه ی چاپ سوم
سرآغاز
پیشگفتار چاپ دوم
پیشگفتار چاپ اول
کتاب اول: مقدمه
دوران شکل گیری و تکوین
...
کتاب دوم: بخش اول: نامگذاری - قلمرو - دوران -...
بخش دوم: ویژگی های عمومی

+   پویا ریاضی خواه ; ٤:٢٩ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٩

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir