(انتشارات اول و آخر ( چاپ و فروش کتاب معماری

خیابان اشرفی اصفهانی - خیابان مخبری - خیابان عدل جنوبی - خیابان شهید کاظمی - پلاک 22-تلفن 44457637-44409659-09121333634

معرفی کتاب معماری و تزئینات اسلامی

معماری و تزئینات اسلامی
ISLAMIC ARCHITECTURE AND ITS DECORATION


 
 
:درباره کتاب


امروزه معماری بیشتر در بند سبک است تا آرایش های دل فریب، اما معماری اسلامی در مرحله ی خاصی از تکامل خود، نسبت به انواع بی شمار تزییناتی که می توان به دیوارها داد بر دیگر ملاحظات معماری اولویت یافته است.
در این کتاب نمونه هایی از کلیه ی تزیینات مهم مورد استفاده در معماری اسلامی مناطق معینی از آسیا، در دورانی که بیشترین تأثیر را بر معماری مغرب زمین گذاشته، به دست داده شده است.
بنا به اقتضای موضوع کتاب، ساخت جغرافیایی منطقه و زمینه های تاریخی، سیاسی و اجتماعی آن به بحث کشیده شده است. تلفیق این مطالب با تصاویر هنری ارائه شده، ضمن نوازش دادن چشم خواننده، او را به سفری دور و دراز به یکی از مناطق نسبتا گم نام جهان خواهد برد.

:فهرست مطالب

سپاس گزاری
نامه ای از برنارد برنسون به درک هیل
درآمدی بر عکس های این مجموعه
معماری اسلامی و تزئینات آن
بخش اول: زمان، مکان، مردم و اهداف آن ها
1 - منطقه ی جغرافیایی
2 - زمینه ی تاریخی تا قرن سیزدهم
3 - زمینه ی اجتماعی و فرهنگی در قرن های یازدهم تا سیزدهم

+   پویا ریاضی خواه ; ٤:٤٠ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٩

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir