تجدید چاپ کتاب بوطیقای معماری

خلاقیت مهمترین شاخه هر علم و هنری است که سبب زایش و نوآوریهای جدید می‌شود و به واسطه آن در عرصه‌های مختلف هنری، امری بدیع و جدید بوجود می‌آید. کتاب "بوطیقای معماری" درباره تئوری معماری است و به جنبه‌های مختلف قوه تخیل، تصور و خلاقیت می پردازد و راهبردهایی را که از طریق آنها می توان در طراحی معماری به خلاقیت دست یافت معرفی می‌کند و علاوه بر معماران و آموزگاران و دانشجویان معماری راهگشای فکری برای تمامی افرادی است که در حوزه اندیشه و هنر در جستجوی خلق وضعیتی جدید هستند.

کتاب حاضر نوعی سند ترکیبی است که به دلیل نیاز به سازگاری میان تمام عناصر مثبت جنبشهای مدرن و پست مدرن به وجود آمده است و در این زمینه چارچوبی را به دانشجویان و علاقمندان به معماری می‌دهد تا به شیوه جامع‌گرا در طراحی دست پیدا کنند. نویسنده کتاب پروفسور آنتونی سی آنتونیادس استاد معماری و استاد دانشگاه تگزاس است و رویکرد وی در این کتاب بیان راهبردهایی به سوی خلاقیت در معماری است و جلد اول این کتاب راهبردهای نامحسوس به سوی خلاقیت معماری را بیان می کند و در هفت گفتار با عناوین فرایند خلاقیت، استعاره، پارادوکس و متافیزیک، راهبرد تغییر پذیری فرم، ابهام ازلی و دست نیافته، شعر و ادبیات و بیگانگی و چند فرهنگی تنظیم شده است.

نکته ارزشمند کتاب این است که مطالب ارائه شده به صورت عملی در آتلیه‌های طراحی مولف مورد آزمایش قرار گرفته است و بیان تئوری صرف نیست همچنین در جای جای آن، حاصل تفکرات و نتیجه کارهای دانشجویی آتلیه مولف ارائه شده است. چاپ پنجم بوطیقای معماری در 585 صفحه، مصور سیاه و سفید و در دو هزار نسخه به بازار نشر راه یافته است.

/ 0 نظر / 6 بازدید