کتاب معماری

کتاب معنا شناسی نور در تاریخ علم و ادیان تالیف دکتر ضیا بخش در انتشارات اول و آخر به چاپ رسید.

این کتاب به معنا بخشی نور در فضای  زندگی انسان یعنی معماری در تاریخ میپردازد.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید