شیت بندی


شیت 2 :

پلان همراه مقیاس مناسب و با خط کش و نشان دادن جای درب و پنجره و معرفی اجزاء داخلی و خارجی آن با حداقل 5 پرسپکتیو یا دیتیل یا مقطع کوچک .

شیت 3 :

مقطع همراه حداقل 5 دیتیل از اجزای به کار رفته در آن و نیز دیاگرام های حیطه بندی و یادداشت گذاری اطراف آن در مقطع سقف های کاذب و مبلمان و اجزاء داخلی نمایش داده شود .

شیت 4 :

ـ دید داخلی از اصلی ترین عملکرد آن

ـ دید پرنده به بنا و محیط پیرامون آن

ـ نمای ورودی به مقیاس و راندو شده

شیت 5 :

دید ناظر خارجی که معرفی کننده عملکرد بنا باشد .

ایده های اولیه طرح در آن دیده شود .

/ 0 نظر / 7 بازدید