چند نکته در طراحی واحد مسکونی

جهت قرار گرفتن فضای داخلی پلان مسکونی :

 

       v         فضاهای جنوبی ( خواب ـ غذاخوری ـ تراس ـ پذیرایی )

       v         فضاهای مشرقی ( حمام ـ سالن ورزشی )

       v         فضاهای مغرب ( پاسیو ـ کتاب خانه ـ هال ـ اتاق بازی )

       v         فضاهای شمال غربی ( راه پله ـ انباری )

       v         فضاهای شمال شرقی ( آشپزخانه ـ توالت ـ گاراژ ـ ورودی )

       v         فضاهای جنوب شرقی ( خواب ـ اتاق بیمار )

       v         فضاهای جنوب غربی ( راه پله ـ انباری ـ راهرو )

 

       ü          20 درصد اتاق بایستی از شیشه پوشیده شده باشد .

       ü          بهترین نور در ایوان جنوب بعد شمال و مشرق و بدترین نوع مغرب می باشد .

 

عوامل موثر در پلان جنوب

1-   تعیین فضاهای مورد نیاز برای پلان

2-   نورگیری مناسب و جهت های مختلف ساختمان

3-   جهت قرار گرفتن هر یک از فضاها در داخل ساختمان

4-   ابعاد هر یک از فضاهای داخلی ساختمان

5-   رابطه هر یک از فضاهای داخلی ساختمان با فضاهای داخلی دیگر همان ساختمان

اندازه و ابعاد :

 

1-   اتاق خواب والدین

2-   اتاق خواب بچه ها

3-   اتاق خواب مستخدم

4-   حمام

5-   توالت

6-   آشپزخانه

7-   در ورودی ساختمان

8-    در ورودی اتاق خواب

9-   در ورودی حمام و توالت

 

( 5 × 50/3 )

( 4×5/3 )

( 5/4 × 4)

( 5/2 × 5/2 یا 50/2 × 2)

( 5/1 × 5/1 یا 1×5/1)

( 5/4 × 5/3 یا 5/3 × 5/2 )

( 80/2 × 20/1 )

( 2× 1 یا 20/2 × 50/1 )

( 2×1 یا 20 × 90/0 )

 

جدول ابعاد نسبی فضاها در یک واحد مسکونی

انواع طرح

کوچک

متوسط

بزرگ

جمام                  M2

6

8

10

خواب                 M2

14

17

19

آشپزخانه           M2

/ 0 نظر / 10 بازدید