معرفی کتاب معماری

معماری قرن بیستم آمریکا
(براساس تحقیقی از سیدنی لبلنک)
انتشارات همام
در این کتاب ،معماری برجسته یک قرن امریکا در قالب200 اثر برگزیده به نحوی ارائه شده که ریشه های قبلی و تأثیرات آینده آنها به گونه ای ملموس تر از گذشته در اختیار دیگران به خصوص متخصصان و معماران قرار بگیرد.در این انتخابها میتوان به سیر تحولات زندگی معماران،سبک ها ،مصالح مختلف و حتی صاحب کاران و تأثیرات مسائل اقتصادی ،در به وجود آمدن آثار ارزشمند معماری اشاره کرد.در اوایل قرن بیستم و با تحولاتی که جنگ های جهانی بر مسائل اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی جهان به ویژه اروپا بر جای نهادند،سیل عظیم از نوابغ و سرمایه های علمی ،هنری و اقتصادی دنیا روانه آمریکا شدند و بدین ترتیب،کشوری عظیم با پتانسیل های پیشرفت بالا توان ان را یافت تا در عرصه های علمی ،هنری و اقتصادی به مجموعه ای تبدیل شود که سرچشمه اتفاقات مهم قرن بیستم بود،به همین دلیل آمریکا به عنوان خاستگاه تحقیق قرار گرفت.

/ 0 نظر / 11 بازدید